Μοντέλο φυτείας και Δεσμευμένη περιοχή

Σήμερα συμφωνήσαμε για το μοντέλο του Puro Rainforest Reserve και του Finca de Puro Café.