Τοποθέτηση πινακίδων

Οι πινακίδες τοποθετήθηκαν, εξυπηρετώντας, ως οδηγός, τους ανθρώπους για την γύρω δεσμευμένη περιοχή και τη φυτεία.